BUD meet and unite in different colors

BUD

En leken stol til møterommet eller spiseplassen og din nye bestevenn! Oppdag alle BUD varianter her:
Senso frame 2

Senso

En modulær sofa variant og et av våre bestselgende produkter gjennom tidene. Hvordan ser ditt neste Senso oppsett ut?
Mask Group 10
Fora Form

Kvalitet, miljø og våre ressurser

Verden blir mindre og mindre. Avgjørelser som fattes i en del av verden påvirker resten av kloden. Fora Form jobber for å forbedre våre avtrykk, enten det gjelder vår egen fabrikk, dialog med underleverandører eller å gjøre våre kunder i stand til å fatte gode avgjørelser ved å velge produkter med lang levetid fra en bærekraftig produksjon. For at produktet skal leve lengst mulig har vi lansert Fora ReForm som gir brukte møbler nytt liv, nye sertifikater og lokal utbedring med Fora Forms høye krav til kvalitet og originale deler.

Skrevet av Pål 10.10.2019

Fora Form har et bevisst forhold til omverdenen: Bygden vi produserer møblene, våre ansatte eller klimaavtrykket til våre produkter. Dette er komponenter som påvirker møblene våre. Vi i Fora Form er opptatt av å gjøre en positiv forskjell. Fornøyde medarbeidere som er fornøyde og lager møbler de kan være stolte av å skape et bedre sluttprodukt for våre kunder. 80% av et produkts miljøavtrykk bestemmes allerede i designfasen, og vi har bærekraft som et strategisk krav for alle nye produkter. Fora Form AS har som mål å få produktene våre til å vare lenge, både når det gjelder design og funksjon. Vi forteller kunder om fotavtrykkene våre gjennom internasjonale sertifiseringer eller måltall som er sammenlignbare med andre. Slik kan kundene våre ta bevisste valg.

Hvilken klode skal våre barn arve? Hvordan vi kan sørge for at vi leverer riktige og bra varer gang etter gang, og sist men ikke minst: Hva slags selskap vil vi jobbe for? Dessverre finnes det ingen enkle løsninger på disse spørsmålene, kun at man gjør gode avgjørelser gang etter gang. Det er vår jobb å gjøre deg i stand til å gjøre gode valg når du skal kjøpe møbler.

82953426 205693000608777 4803769686187573248 n

Kvalitet

Selskapet

Fora Form har lang erfaring i å lage møbler som varer lenge. Den funksjonelle og estetiske verdien av et produkt blir forlenget av slitesterke materialer. Vi har et bevist forhold til hva vi anser som våre standardmaterialer. Disse materialene ivaretar offentlig bruk og slitasje.


Fora Form er ISO-sertifisert både når det gjelder kvalitetsstyring ISO 9001. ISO 9001 er en internasjonal standard for bedrifter som vil bygge opp et kvalitetsstyringssystem i organisasjonen. Hensikten er å sikre kundene, produkter og service i kvalitet som beskrevet og forventet. Ved å integrere miljø- og arbeidsmiljøstyring i det totale kvalitetsstyringssystemet forplikter Fora Form seg til en systematisk og kontinuerlig forbedring av definerte kvalitetsaspekter. Dette skal opp nås gjennom hovedkomponentene: 1) Korrekt definisjon av kvalitet 2) Korrekt måling av kvalitet 3) Overordnede mål for kvalitetsarbeidet og arbeidsmetodikk.

Møblene

Møbler som selges til offentlig miljø må tåle krav som stilles til Møbelfakta. Møbelfakta er en frivillig og nøytral test- og merkeordning for møbler og innredninger som gir produktet en dokumentert kvalitet. Møbelfakta stiller bl.a krav til styrke, holdbarhet, materialkvalitet, stabilitet, brennbarhet, overflatebehandling og sikkerhet. De fleste Fora Form produkt er testet og godkjent ihht Møbelfakta.


Alle produkter skal kontrolleres opp mot de krav som er spesifisert i produktspesifikasjonen og i kvalitetskontrollprosedyrene. Alle produkter skal ha en slik kvalitet at det ikke oppstår fare eller skader ved bruken av produktene.


Materialer er ofte det svakeste leddet i et produkts kvalitet. Fora Form har valgt ut materialer som tåler offentlig bruk. Vi anbefaler derfor materialer som finnes i våre "Standard" (2-3 arbeidsukers levering) eller "Meny" (5-8 arbeidsukers levering) kolleksjoner. Alle materialer har gode og mindre gode egenskaper, og det finnes ikke noe materiale som er ideelt til alt. Forholdet mellom hvor materialene brukes og hva formålet er nøkkelen til gode kvalitetsmessige valg.

"Møbler som selges til offentlig miljø må tåle krav som stilles til Møbelfakta..."

IMG 0924

Miljø

Selskapet

Fora Form har et bevisst forhold til vårt fotavtrykk, både når det gjelder produktene og fabrikken vår i Ørsta. Disse samspillene beviser vi gjennom sertifiseringer. Fora Form er ISO-sertifisert både når det gjelder kvalitetsstyring (ISO 9001), miljøstyring (ISO 14001). Ved å integrere miljøstyring i det totale kvalitetsstyringssystemet forplikter Fora Form seg til en systematisk og kontinuerlig forbedring av definerte miljø- og kvalitetsaspekter. ISO 14001 er en internasjonal standard for bedrifter som vil bygge opp et miljøstyringssystem i sin organisasjon. Hensikten med miljøstyring er å beskytte miljøet og forebygge forurensninger av miljøet.


Fora Form sørger for en kontinuerlig oppfølging av de viktige miljøaspekter som energi, råvare-forbruk, emballasje, avfall, transport og aktuelle utslipp knyttet til egne produksjonslokaliteter. Bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier skal minimaliseres. Videre skal den totale ressursbruken skal reduseres. Fora Form skal etterstrebe høy energieffektivitet i produksjonen og avfallsmengden fra produksjon skal reduseres til et minimum. Alt avfall skal kildesorteres for å sikre høy gjenvinningsgrad. Bruk av emballasje skal minimaliseres og all emballasje skal være resirkulerbar.


Av hensyn til naturen og deg er samtlige produkter fra Fora Form laget av råvarer som er sporbare og minimaliserer vår ressursbruk. Vi jobber aktivt for å redusere avfallsmengden fra vår produksjon og alt avfall fra produksjon går til gjenvinning i henhold til Norsk Gjenvinnings krav. Alt treverk i Fora Forms produkter kommer fra FSC godkjent treverk og fabrikken kjøper 100 % fornybar energi til fabrikkens forbruk av lokalt kraftverk.


Fora Form har også et bevisst forhold til våre underleverandører og alle våre standardtekstiler er sertifisert i etter miljøstandardene i tekstilbransjen.

Møblene

Fora Form analyserer materialforbruk og miljøeffekter gjennom hele livsløpet til produktene og stiller miljøinformasjon tilgjengelig til kunder og andre interessenter. Dette gjør vi gjennom bransjens miljødeklarasjon; EPD. En EPD vil gi en detaljert varedeklarasjon av produktets innhold, transport, emballasje og resulterer i en CO2 ekvivalent. Dette tallet gir et grunnlag for å uttale at et produkt er bedre for miljøet enn et annet og leseren får et mer nyansert bilde av et produkts innhold. EPD Livsløpsanalyse/produktdeklarasjon skal foreligge på alle produkter. I tillegg har alle Fora Form produkter med treprodukter har FSC godkjent sporbart trevirke.


Produkter skal designes slik de har lang levetid og lar seg resirkulere. Vi påvirker våre underleverandører til å bruke de samme miljøstandarder som benyttes oss, og påvirke transportører til å bedre utnyttelsen av lastekapasiteten og benytte de mest mulige effektive transportløsninger.


Fora Form har integrert bærekraft som et element i PU (produktutviklings) arbeidet når vi tar frem nye produkter. På denne måten kan vi styre materialvalg og logistikkutfordringer mot gode valg som gir seg til kjenne i en lav CO2 verdi på produktets EPD.


Kort tid etter lansering av et produkt skal det foreligge en miljømerking av produktet av TYPE 1. Dette vil si enten EU Ecolabel Svanemerket eller Svensk møbelfakta.


For å forlenge møblenes levetid har vi lansert Fora ReForm for å forlenge produktets levetid visuelt, funksjonelt og uten å forringe et produkts verdi i andrehånds markedet.

"En EPD gir et grunnlag for å uttale at et produkt er bedre for miljøet enn et annet."

83562873 118303596177978 3899391475074465792 n

Ansatte

Selskapet

Ansatte som har det bra og lager møbler de kan være stolte av, skaper et bedre sluttprodukt til våre kunder. Fora Form har derfor valgt å ISO sertifisere fabrikken innen arbeidsmiljø og ledelsessystem. ISO 45001 er en internasjonal standard for bedrifter som vil bygge opp et ledelsessystem for arbeidsmiljø. Hensikten er å sikre et trygt arbeidsmiljø, både fysisk som mentalt og det vil si at vi har rutiner for å fange opp mobbing, diskriminering og uønsket oppførsel. Fora Form gjennomfører også trivsel- og kulturundersøkelse regelmessig for å finne områder å forbedre oss.

Fora Form legger vekt på at arbeidsmiljøet internt ikke utsetter våre medarbeidere for ulykker og helsemessige skader, fysisk eller mentalt. Det skal legges vekt på forebyggende arbeid slik at det oppnås sikre, trivelige, ryddige og trygge arbeidsplasser. Fora Form skal styrke og prioritere beredskap og brannforebyggende arbeid for å sikre at personer og materiell ikke blir skadet og at arbeidsplasser går tapt. Vi skal ikke benytte råvarer, komponenter, maskiner og utstyr som kan innebære en fare for helsen, både internt i egen produksjon og hos underleverandører i den grad det er mulig å følge dette opp. De ferdige produktene skal ikke inneholde stoffer som kan gi helsemessige skader under bruk og avhending av produktene.

Vårt verdiløftet til arbeidsmiljøet


Vi har et arbeidsmiljø som er basert på norske verdier, hvor våre ansatte blir inspirert, føler seg sett og verdsatt. Vi skal til enhver tid tilegne oss kompetanse som er naturlig innen våre fagfelt. Fora Form skal gjennom egen visjon jobbe for et godt samspill internt. Dette innebærer, men begrenser ikke, å bryte ned barrierer på tross av avdelinger, kjønn, sosial status eller stilling. Vi skal dyrke den høye takhøyden og la alle stemmer høres.

"Ansatte som har det bra og lager møbler de kan være stolte av, skaper et bedre sluttprodukt til våre kunder".

Det beste vi kan gjøre er å lage produkter som varer lenge, og med design som varer lenge. Fora Form har med sitt dokumenterte arbeid med strategisk bruk av design bevist at god design varer lenge. Dersom du vil lese mer om det kan du trykke her.

Design og designere

HVORDAN FORLENGER VI LEVETIDEN PÅ VÅRE PRODUKTER?

Fora Form vil ta ansvaret for våre produkter også etter at det har blitt solgt ved å tilby muligheten for å oppgradere, trekke om eller reparere møblene våre. Denne jobben blir gjort lokalt hos autoriserte lokale Fora ReForm partnere. Ved å reformere et Fora Form produkt gir vi ny garanti, ny EPD som beviser nytt Co2 fotavtrykk og originale deler som ivaretar vår arv.

Les mer om Fora ReForm her

Re Form Meta 2