Fora Form

De store innendørsopplevelsene siden 1929

Vi møter opp og logger oss på. Fysisk, mentalt og digitalt. På mange måter er arbeidslivet hva det alltid har vært, men ny teknologi og nye vaner har endret måten vi jobber på, og hvor vi jobber fra. Å få folk til kontoret har blitt en utfordring. Plikt og krav er ikke lenger nok for å trekke folk til arbeidsplassen. Heldigvis, mener vi.

Skrevet av Tone 30.03.2023
Fora Form 3 B7 A7181 foto Kristin Stoylen

Vi designer ikke møbler for kontoret, men for åpne og gode møter mellom mennesker.

Gjennom god design har Fora Form skapt sosiale møbler og møteplasser siden 1929, og vår ambisjon har alltid vært å skape de store innendørsopplevelsene. Nå skal våre møbler være byggeklosser i utformingen av det nye arbeidslivet.

Vi lager ikke møbler for å imponere, men for å motivere.

ForaForm_Finansparken__Fjell_Kvart_0725
Inger Marie Grini Fora Form DS 21 63 B0184

Vi designer ikke for direktører, eller for å opprettholde maktstrukturer.

Vi designer for å bryte ned forskjeller.

Knekk krakk i en bar fra Fora Form IV
Knekk Fora Form extras web 0646

Med solid håndverk og tidløst design lager vi møbler som varer. Ved å gi designklassikere nytt liv med nye materialer, reduserer vi svinn i alle ledd.

Fora Form vil være med på å dyrke frem det nye arbeidslivet, hvor bærekraft er like mye menneskehensyn som miljøhensyn.

Int Con miljøbilde 008 20220708 low

Vårt mål er å skape like gode rammer rundt hverdagen på arbeidsplassen, som i hjemmet. Vår visjon er å skape møbler og møteplasser som legger til rette for de gode møtene mellom folk.

I Fora Form vet vi at mennesker skaper miljø og at miljø skaper mennesker. Det er vår motivasjon i arbeidet med å skape de store innendørsopplevelsene – der mennesker møtes.

Vi har fire områder vi deler samhandlingsarenae opp i; spis sammen, jobb sammen, pust sammen og opplev sammen.

Samhandlingen i hver av disse områdene påvirker måten du møblerer på for å skape gode samspill. Vi håper å få være med å inspirere dine møter.