"Gode samspill skaper gode kollegaer"
Fora Form

Hvilken verdiskaping gir gode samspill?

Vi i Fora Form er brennende opptatt av gode samspill. Vi mener gode samspill har positiv effekt på innovasjonsgraden i organisasjonen din. At samspillene påvirker kulturen gjennom møteplassene. At gode samspill er med å skape lykkeligere kollegaer, bedre prosesser og gir din organisasjon bedre konkurransekraft.

Skrevet av Tone 06.12.2019

Fora Form har laget samhandlingsarenaer i over 60 år. Det har vi gjort gjennom å bruke design som et strategisk virkemiddel. Våre produkter skal hjelpe møtedeltakere å samhandle ut ifra arealets intensjon.

Dagens møteplasser er radikalt endret på 60 år og Fora Form har vært med å skape denne reisen. Noen interiører er tegnet med et mål om gode samtaler, mens andre er designet for stille refleksjon. Møterommets utforming kan i dag være like fokusert fremover mot en videoskjerm, som mellom mennesker sittende ovenfor hverandre. Andre har behov for et auditorium den ene dagen og julebord dagen etter. Denne typen av endrede funksjonskrav endrer bruken av møblene, og denne jobben har vi tatt for deg.

Våre produkter skal hjelpe møtedeltakere å samhandle ut ifra arealets intensjon.

Vi har fire områder vi deler samhandlingsarenae opp i; spis sammen, jobb sammen, pust sammen og opplev sammen. Samhandlingen i hver av disse områdene påvirker måten du møblerer på for å skape gode samspill. Vi håper å få være med å inspirere dine møter.

Alle møter har et mål. Les om hvordan kravene til møblene og møterommene endrer seg uti fra hva målet med møtet er.

Jobb sammen

Les om hvordan kantinen kan fungere som en kulturbygger, og hvordan maksimere kantinens arealutnyttelse til mer enn bare et spisested noen timer i døgnet.

Spis Sammen

Hvilken kultur ønsker du får bedriften din? Hvordan du innreder og planlegger dine sosiale soner sier mye om organisasjonen. Les om hvordan en sofa kan forbedrede arbeidsmiljøet.

Pust sammen

Fora Form har gjennom de siste 35 årene vært en av Norges største leverandør av auditorier, kinosaler, teleskopamfi og innovative utdanningsløsninger. Her kan du lære mer om hva som er viktig å tenke på når du skal planlegge et auditorie.

Opplev sammen
Fora Form

Gode møteplasser skaper god helse

Lørdag 10. oktober er det Verdensdagen for psykisk helse. Dette skal vi ta del i. Vi skal hylle effektene av gode møter mellom mennesker!

Skrevet av Tone 23.09.2020
Spis sammen

Senso i kantine?

Spisesoner har helt spesielle krav til funksjon. Renslighet er et slikt funksjonskrav. Nå åpner vi også for at Senso kan leveres med en avstand mellom sete og rygg for enklere renhold.

Skrevet av Pål 14.08.2020