Restaurant med City stoler i valnøtt Kvart bord og Senso sofa Fora Form

SPIS SAMMEN

“Å bryte brød” er en gammelt uttrykk for å illustrere verdien og samhandlingen ved å spise sammen. Møteplassen der mennesker «bryter brød» i en organisasjon er en viktig arena trivsel og den krever stort areal. Paradoksalt er kantinen også et av arealene som er minst brukt. I dagens aktivitetstyrte kontorlandskap ser vi ofte at kantinen legges opp til å ha flere typer bruk enn kun å spise. Det gjør også at materialene vi tradisjonelt sett har sett i spisesoner er i ferd med å forandre seg.

Senso Cafè til kantine

Spisesoner har helt spesielle krav til funksjon. Renslighet er et slikt funksjonskrav. Nå åpner vi også for at Senso kan leveres med en avstand mellom sete og rygg for enklere renhold.

Les mer om Senso Cafè her...

Kantinen legges opp til å ha flere typer bruk enn kun å spise

Kantinen kan med andre ord fungere som en ordentlig kulturbygger, og ved å tenke denne måte vil kantinens areal maksimeres i forhold til arealutnyttelse og skape mer verdi enn bare et spise sted noen timer i døgnet.

Hvordan du kan utvide bruken av kantinen?

Les her

Hvilke materialer fungerer best i kantinen?

Les her