Restaurant med City stoler i valnøtt Kvart bord og Senso sofa Fora Form

SPIS SAMMEN

“Å bryte brød” er en gammelt uttrykk for å illustrere verdien og samhandlingen ved å spise sammen. Møteplassen der mennesker «bryter brød» i en organisasjon er en viktig arena trivsel og den krever stort areal. Paradoksalt er kantinen også et av arealene som er minst brukt. I dagens aktivitetstyrte kontorlandskap ser vi ofte at kantinen legges opp til å ha flere typer bruk enn kun å spise. Det gjør også at materialene vi tradisjonelt sett har sett i spisesoner er i ferd med å forandre seg.

Kantinen legges opp til å ha flere typer bruk enn kun å spise

Kantinen kan med andre ord fungere som en ordentlig kulturbygger, og ved å tenke denne måte vil kantinens areal maksimeres i forhold til arealutnyttelse og skape mer verdi enn bare et spise sted noen timer i døgnet.

Hvordan du kan utvide bruken av kantinen?

Les her

Hvilke materialer fungerer best i kantinen?

Les her