Om Fora Form

Fora Form er en av Skandinavias største møbelprodusenter til sosiale områder der mennesker møtes. Vi i Fora Form har en visjon om å skape gode samspill i våre fire fokusområder: Spis sammen, jobb sammen, pust sammen og opplev sammen.


I 2019 feiret vi vårt 90 års jubileum, og siden 50-tallet har vi brukt design som et strategisk virkemiddel for å skape gode møteplasser i offentlige miljø. Fora Form skal gjennom innovasjon og god design skape gode samspill der mennesker møtes også i fremtiden. I dag bruker vi våre nordiske verdier som demokrati, tillit og likhet inn i design prosessene våre. Det gir møblene unike kvaliteter til samhandling.

Fora Form har rundt 60 ansatte som er fordelt ut over vårt hovedkontor og fabrikk i Ørsta, og showroom i Oslo, Bergen og Stockholm. I tillegg er vi representert via agenter ut over Skandinavia. Vi er eid av Lammhults Design Group, som er registret på Stockholmsbørsen.


Fora Form er brennende opptatt av gode samspill og dette gjelder også ringvirkningene rundt vår fabrikk. Vi er er en ISO godkjent bedrift innen ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Det vil si at vi kontinuerlig jobber med kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøstyring. Vi håper våre gode samspill skal gi verdi til samspillene på dine møteplasser.

Fora Form skal gjennom innovasjon og god design skape gode samspill der mennesker møtes også i fremtiden.

FF EAT ROOM 008 v02 FLAT 20190521

Fora Forms møbler er designet for å lage gode samspill mellom mennesker. Møteplassene vi vil påvirke møtene der du spiser, jobber, puster ut og opplever - DER MENNESKER MØTES.

Fora Forms viktigste samfunnsprosjekt er samspill. Samspillet vi ønsker å inspirere til er basert på verdier som bærekraft, kunnskap, likhet og demokrati. Gjennom å være tro til vår visjon og etterstrebe denne i all vår aktivitet, ønsker vi å bidra til å bygge samfunnet ved å skape engasjerte samspill.

Her kan du lese om vår visjon og hvilke verdiløfter vi lever etter

Fora Form har en historie som går tilbake til 1929. Vår historie er med å definere hvem vi er, men også hvor vi skal. Her kan du lese mer om hvordan vi er blitt en av Skandinavias største leverandør av møbler til møteplasser.

Her kan du lese mer om vår historie

Fora Form er opptatt samspillene rundt vårt virke. Miljø, bærekraft og våre ansatte er viktig for oss, og for vårt samfunn. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan vi forholder oss til vårt fotavtrykk.

Her kan du lese mer om vårt forhold til miljø, bærekraft og vårt forhold til våre ansatte.

Fora Form er brennende opptatt av kraften og de positive synergiene som skapes av gode samspill. Dette har vi med oss fra arven vår ved å ha skapt møteplasser siden 70-tallet. Hvordan vi mener gode møteplasser gir verdiskaping og vår samspillsvisjon kan du lese her.

Hvilken verdiskaping gir gode samspill?