Fjell stoler med 4er kryss og Kvart eikebord hos Fora Form

Jobb sammen

Alle møter har et mål. Møblenes jobb er å sørge for at disse møtene blir best mulig. Kravene til møblene og møterommene endrer seg uti fra hva målet med møtet er.

Møteplassene påvirker kulturen i organisasjonen...

Et formelt møterom med høye stoler og komplisert elektronikk har annerledes funksjonskrav enn et kreativt prosjektrom. Ingen av rommene er mer viktig enn det andre, men funksjonskrav endrer også type stoler, teknikk og bord for å nå målet med møtet. Hvordan vi løser disse møteplassene påvirker kulturen i organisasjonen. Vi setter store krav til selve arbeidsstasjonen vår, men i dagens arbeidsmiljø er møteplassen like viktig. Hvordan vi møter kollegaer og hvordan vi trives sammen gjør oss til bedre kollegaer. Gode kollegaer gir godt miljø. Fra prosjektrommet, sofaen midt i arbeidssonen der impulsive arbeidsmøter holdes eller et kreative innovasjonsprosjektrom. Alle disse områdene er arealer der kollegaene dine vil mestre, de vil prøve å samarbeide, bygge broer eller lære slik at organisasjonen deres kan bli bedre. La oss se mer på disse møteplassene og hvordan rommene kan gi mer tilbake til brukerne og målene som skal nås.

Felles for disse møterommene er at du og de andre brukerne skal være den beste versjonen av deg selv og mestre i disse arealene. Vi tror vi hjelper deg til å meste ved å ivareta funksjonskravene for deg – slik at du slipper å tenke på dem.

Formelle møterom

Les mer

Prosjektrom

Les mer

Kreative soner

Les mer

Uformelle møter

Les mer