JEG HAR ET PRODUKT JEG VIL REFORMERE

Fora ReForm er tilgjengelig for deg som har følgende møbler fra Fora Form: Planet, Senso, Clint, Up og Misto. På sikt vil det være mulig å ReFormere alle Fora Forms produkter. Fora ReForm er i første omgang tilgjengelig for kunder over hele Norge.

Men vi ønsker å få mulighet til å hjelpe deg med alle Fora Form produkter du ønsker å reformere. Send oss bilder og informasjon om møbler, antall, størrelse på prosjektet, så vil vi kontakte deg og gi deg et tilbud.

Det grønne skiftet påvirker også vår bransje. Vi må handle nå for å for å klare målet om nullutslipp innen 2050. Dette får vi kun til ved å redusere utslipp i større skala, og ved å utnytte ressursene som allerede er produsert.

Produktet

Er møbelet et av våre fem utvalgte ReForm-prosjekt? Kryss av her.

Bedriften

Kontaktperson