Masma73357

VISJON:


Samspill gjennom
innovasjon og design
der mennesker møtes

Vi er der folk møtes. Der folk hører, lærer og føler. Uansett hvor mennesker møtes skal våre samspill være med å forme disse møtene. Samspill krever flere partnere som jobber sammen for å skape verdi. Våre verdiløfter skal skal være til nytte for alle våre samarbeidspartnere, internt og eksternt.

"Samspill krever flere partnere som jobber sammen for å øke den samlede verdien".

Ima153526

Verdiløfte til våre forhandlere

Fora Form setter samspill først, dette er essensielt for å bygge relasjon til våre kunder. Kvalitet er en av våre kjerneverdier og skal fremmes i alle ledd. Vi skal bistå forhandlere i den daglige driften og kompetanseheving gjennom et godt samspill. Vi ønsker å inspirere kundene og være den mest pålitelige leverandøren dere har.

"Kvalitet er en av våre kjerneverdier og skal fremmes i alle ledd".

Masma73342

Verdiløfte til våre partnere

Fora Form skal som din partner være samarbeidsorientert og etterstreber langsiktighet i våre partnerskap med tett dialog. I et godt samarbeid fremsnakker man hverandre, derfor fremsnakker vi våre partnere og forventer det samme tilbake.

"I et godt samarbeid fremsnakker man hverandre..."

Senso pall City stoler og Kvart bord i gul harmoni Fora Form

Verdiløftet til våre produkter

Fora Form skal gjennom nordisk design engasjere til samspill der mennesker møtes. Vår design er inspirert av norske verdier og må kunne tilpasses kundens identitet. Møblene er sertifisert etter miljø, kvalitet og etiske prinsipper. Våre designprodukter er et viktig norsk bidrag inn i den nordiske designarven.

"Fora Form skal gjennom nordisk design engasjere til samspill der mennesker møtes.
Våre designprodukter er et viktig norsk bidrag inn i den nordiske designarven."

Produksjonen 2020

Verdiløftet til arbeidsmiljøet

Vi har et arbeidsmiljø som er basert på norske verdier, hvor våre ansatte blir inspirert, føler seg sett og verdsatt. Vi skal til enhver tid tilegne oss kompetanse som er naturlig innen våre fagfelt. Fora Form skal gjennom egen visjon jobbe for et godt samspill internt. Dette innebærer, men begrenser ikke, å bryte ned barrierer på tross av avdelinger, kjønn, sosial status eller stilling. Vi skal dyrke den høye takhøyden og la alle stemmer høres.

"Å bryte ned barrierer på tross av avdelinger, kjønn, sosial status eller stilling..."

Fora Forms viktigste samfunnsprosjekt er samspill. Samspillet vi ønsker å inspirere til er basert på verdier som bærekraft, kunnskap, likhet og demokrati. Gjennom å være tro til vår visjon og etterstrebe denne i all vår aktivitet, ønsker vi å bidra til å bygge samfunnet ved å skape engasjerte samspill.

Fora Form tar den norske og den nordiske kulturarven på alvor. Vi har en rekke designklassikere som vi forvalter for fremtiden og er dermed en viktig norsk bidragsyter inn i den felles nordiske designscenen. Klassikere er inspirert av tidsånden de er skapt, men har blitt klassikere på grunn av at det er et godt design som har varighet. Vi lover å være tro mot ideen til designet og har et ansvar for at norsk møbeldesign består.

Vi bidrar derfor aktivt med kompetanseutvikling i fagmiljøet som utvikler og tilrettelegger for norsk design.

Bærekraft er en viktig drivkraft for hele Fora Forms virksomhet. Vi etterstreber sirkulær modell ved produktutvikling og at miljøtenkning skal gjennomsyre alle ledd i verdikjeden. Vår målsetning er å ha relevante produktsertifiseringer for alle våre produkter.