Redegjørelse etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne rapporten omfatter FF sin plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene gjennomført fra 1. juli 2022 til 31. desember 2022.

I rapporten redegjør vi også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser som vår aktivitet kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Henvendelser i forbindelse med denne rapporten kan rettes til: info@foraform.com

Les rapporten