Auditorie
Opplev sammen

Hvordan bygge gode auditorier?

Å bygge et auditorium handler for mange om å velge en stol. For oss i Fora Form begynner prosjektet rundt hvilken opplevelse bruken skal få i auditoriet. I denne artikkelen ønsker vi å gi gode råd til deg som er opptatt av å bygge gode auditorier.

Skrevet av Pål 15.01.2020

Hva er salens hovedmål? Skal salen få plass til flest mulig mennesker eller skal brukerne oppleve den ytterste komfort? Ved å ta utgangspunkt i salens formål definerer man også hvilke funksjonskrav som stilles til stolvalg og utforming av planløsning. En konferansesal har ofte funksjonskrav som skriveplate og samhandling med foredragsholder, mens en sal med kulturformål handler om å sitte godt for å kunne nyte opplevelsen. En rekke av de bygningsmessige kravene er de samme, men formålet med salen bestemmer valg av stoler og funksjonalitet for å gi brukeren best mulig opplevelse. Vi må ta hensyn til arealet vi har til rådighet og best mulige siktlinjer for å sikre en god sal. Arealdisposisjon og teknikk går ofte hånd i hånd. Derfor er det fordelaktig allerede på dette tidspunkt å ha en god ide om hvilke tekniske virkemiddel brukeren skal oppleve. Tidlig involvering og kompetanse inn mot prosjektet er en nøkkel for en vellykket sal.

"Ved å ta utgangspunkt i salens formål definerer man også hvilke funksjonskrav som stilles til stolvalg og utforming av planløsning."

Definisjonen av formålet har gitt deg en rekke forutsetninger til stolvalg: ytterpunktene er plass eller komfort. Ofte ligger løsningen et sted midt imellom, da en sal sjelden har ett formål alene gjennom hele dagen. Dette gir også gode synergier til verdiskaping og effektiv arealutnyttelse.

CASE: MediaCity Bergen

MediaCity Bergen en av Norges flotteste konferansesaler. Salen er møblert med vår stol Riviera med integrerte Wrimatic ™ A3-skrivebrettet. Du kan lese mer om prosjektet og hvordan MediaCity Bergen valgte denne stolen her.

786 1806673893

Dersom en sal skal brukes gjennom hele dagen, stilles det ofte krav til hyppigere renhold. Ulike festepunkt har forskjellige kvaliteter. Mens opptrinnsfeste gir effektivt renhold for uhindret bruk av mopp og støvsuger, øker kravet til konstruksjonsmessig oppbygging. På den andre siden har stoler med gulvfeste lavere krav til konstruksjon og lavere kostnad.

Bruksformålet av som ble bestemt i begynnelsen av prosjektet og festepunkt mot underlag har definert noen krav til stolvalg. Vi må ta inn andre aspekter som mulighet for skriveplate og hvorvidt denne skal være fast eller nedfellbar. En fastmontert skriveplate vil ta av plassen tilgjengelig i salens lengde, mens en nedfellbar vil redusere antall stoler på hver rekke. Armlene, materialvalg og tilgang til strøm er også spørsmål som er med å definere stolvalget.

Se våre auditoriestoler her

Uansett om det er konferanser, teater eller bedriftens auditorium, er design- og auditoriumstolene i seg selv essensielle elementer når du tiltrekker deg arrangementer og maksimerer inntektspotensialet til ditt lokale.

De besøkendes opplevelse vil bli forsterket av den generelle estetikken, optimal komfort, enkel tilgang og viktigst av alt, en klar og uhindret sikt. I tillegg skal auditoriumstoler være attraktive, komfortable og funksjonelle. I vår samling av auditoriestoler tilbys egendefinerbare funksjoner som det integrerte Wrimatic ™ A3-skrivebrettet, koppholdere, personaliserte broderier og forskjellige møbeltrekk.

Fora Form vil ikke bare gi detaljert oppmerksomhet og hensyn til kapasitet og siktlinjer, vi vil også samarbeide med deg for å oppnå den rette balansen mellom estetikk, ergonomi og komfort - som vil gi den optimale sitteløsningen.

Fora Form

Møbler som varer i generasjoner

Et Fora Form møbel skal du ha glede av i mange år. Ved å følge vår kvalitets- og vedlikeholdsmanual bidrar du til å forlenge levetiden.

Skrevet av Tone 23.06.2020
Opplev sammen

CASE/ KINO NYE DEICHMAN

Deichman hadde som mål å bli Oslos nye storstue. Den 18. juni ble målet nådd. En storstue med plass til alle og en møteplass for kunnskap. En havn for likeverd og for å viske ut forskjeller i samfunnet. Bygget har ivaretatt de fleste interesser og hobbyer slik at alle skal føle seg ivaretatt. Fora Form er stolt leverandør av teleskopamfi til kinovisning både for store og små.

Skrevet av Pål 15.06.2020