Fora Form

Design og designere

Fora Form har et unikt forhold til å bruke design som et strategisk virkemiddel. Det er ingen andre som har brukt designere for løse tidsåndens behov som det vi har.

Skrevet av Pål 27.01.2020

Fora Form samarbeider til enhver tid med utvalgte designere som vi vet tilfører vår kolleksjon produkter med optimale egenskaper for sitt bruksområde. Designere står derfor for en viktig del av Fora Forms verdiskaping. Her kan du lese mer om Fora Forms historiske forhold til design og hver enkelt designers historie.

Våre designpriser

Fora Form har høyt ambisjonsnivå på nye utviklingsprosjekter. Vi skaper trygghet for våre kunder om at nye produkter imøtekommer strenge krav til estetikk, nyskapning og brukerfordeler. Fora Form samarbeider med utvalgte designere som vi vet tilfører vår kolleksjon produkter med optimale egenskaper for sitt bruksområde.

Vi er Norges mestvinnende designbedrift, med 35 Merker for god design, 4 DOGA-merker og 3 klassikerpriser. Denne tittelen forplikter til å fremdeles være nyskapende, men ta vare på kunnskapen vi besitter om møteplassene vi er med å skape.

Hvilken verdi gir en designpris?

Det mest bærekraftige er å lage møbler som har lang levetid. Et møbel har en funksjonell og en visuell levetid. En designpris borger for god design og god design lever lenge! Sammen med kvalitet og gode materialvalg gir dette bærekraftige møbler. Fora Form har lang erfaring i å lage møbler som varer lenge. Den funksjonelle verdien av et produkt blir forsterket av slitesterke materialer. Vi har et bevist forhold til hva vi anser som våre standardmaterialer. Disse materialene ivaretar offentlig bruk og slitasje. Fora Form vil derfor påstå at møbler med en design utmerkelse vil ha forlenget levetid.

Her kan lese mer om vårt historiske forhold til design

Vår historie
Fora Form

Et effektivt arbeidsverktøy

I en hektisk hverdag tror vi at enkelhet og tilgjengelighet er to viktige punkt for arbeidsflyten. Vårt ønske er å gjøre arbeidshverdagen din mer effektiv ved å bruke Fora Form-produkter. Vi har derfor valgt å legge all informasjon om våre produkter så lett og tilgjengelig som mulig på vår nye nettside.

Skrevet av Tone 15.04.2020
Kreative utfordringer...?
Jobb sammen

Hvordan ha kreative workshops digitalt?

Kreative arbeidsprosesser krever visse forutsetninger, som likeverdige, engasjerte deltakere som møtes og utveksler ideer. Vanligvis ville det å jobbe digitalt være et forstyrrende element. I dag er dette snudd på hodet og digitale verktøy er en forutsetning for å lykkes med kreative arbeidsprosesser. Som samfunn og bedrifter klarer oss uten store ideer i noen uker, men på sikt trenger problemer gode kreative løsninger. Hvordan skal vi få de kreative hjulene i gang uten de vanlige hjelpemidlene våre og med nye digitale virkemidler? Vi har spurt en rekke ledere for kreative avdelinger hvordan de løser dette problemet.

Skrevet av Pål 31.03.2020