BUD meny

BUD

En leken stol til møterommet eller spiseplassen og din nye bestevenn! Oppdag alle BUD varianter her:
Senso meny

Senso

En multi-modulær sofa og et av våre bestselgende produkter gjennom tidene. Hvordan ser ditt neste Senso oppsett ut?
Jobb sammen

Jobb sammen

Møteplasser påvirker organisasjonskulturen. Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med arbeidsplassutforming her:
Spis sammen

Spis sammen

Spiseplassen er organisasjonens viktigste kulturbygger. Vi gir deg våre beste tips for å skape en hyggelig spiseplass her:
Reform

Fora ReForm

En bærekraftig tilnærming til vår designarv: nytt liv til designklassikere.
Vår historie

Vår historie

Helt siden 1929 har vi laget norske kvalitetsmøbler på Ørsta i Sunnmøre. Lær mer om vår designarv og hvordan vi har forvaltet denne i snart 100 år!
Fora Form

Å bygge broer og bryte barrierer

Hvordan kan vi fremme en kultur bygget på inkludering i arbeidslivet? I anledning Verdensdagen for psykisk helse 2023 ønsker Fora Form å sette fokus på viktigheten av et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv, hvor vi sammen lager plass til fler.

Skrevet av Tone 21.09.2023

Psykisk helse i arbeidslivet

Verdensdagen

Verdensdagen er en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, som markeres over hele landet i uke 39-42 hvert år. I tillegg til den norske Verdensdagkampanjen markeres også World Mental Health day globalt hvert år 10 oktober. Målet er å sette psykisk folkehelse på agendaen og skape åpenhet om utfordringer og stigma knyttet til dette. I år er temaet for dagen "lag plass" - et tema som skal oppfordre til å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende. For mange er arbeidsplassen den viktigste møteplassen i løpet av hverdagen, og dette gjør viktigheten av å skape inkluderende arbeidsplasser enda viktigere.

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold på arbeidsplassen er hjørnesteiner for et sunt og produktivt arbeidsmiljø. Inkludering handler om å skape en kultur der alle ansatte føler seg verdsatt, respektert og inkludert uavhengig av bakgrunn, kjønn, alder, eller andre forskjeller. Å fremme inkludering og mangfold er avgjørende fordi det ikke bare øker trivselen og engasjementet blant ansatte, men også beriker beslutningsprosesser og fremmer kreativitet og innovasjon. Dette skaper et arbeidsmiljø som styrker individuell og kollektiv psykisk helse, og derfor er det en sentral faktor for trivsel på arbeidsplassen.

WEBINAR:
Hvordan fremmer man en kultur med inkludering på arbeidsplassen? #lagplass

I samarbeid med Helene Aagard fra Diversity Factor arrangerte Fora Form et foredrag om inkludering og mangfold i vårt showroom i København 9. oktober, i anledning Verdensdagen for psykisk helse 2023.

Tips til hvordan å lage plass på arbeidsplassen
Fremme inkludering: Verdsett og oppmuntre til mangfold på arbeidsplassen. Gi rom for forskjellige perspektiver og kulturer, og bekjemp diskriminering og fordommer aktivt.
Støtte work-life balance: Gi ansatte fleksibilitet til å balansere arbeid og personlige livsforpliktelser. Dette kan bidra til å redusere stress, fremme trivsel og øke tillit til arbeidsgiver.
Sosiale arrangementer: Å arrangere sosiale arrangementer og aktiviteter utenfor arbeidsplassen kan styrke båndene mellom ansatte, og skaper en følelse av fellesskap og tilhørighet.

Denne kampanjen er i samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse. I fjor gikk Verdensdagen for psykisk helse inn i en ny treårig strategiperiode hvor de inviterte til felles innsats mot ensomhet og utenforskap, som er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsen.

Å føle tilhørighet er et grunnleggende behov. Det er følelsen av å være en ønsket del av et fellesskap hvor du blir respektert, sett og forstått som den du er. Å omgi oss med mennesker som tåler følelsene våre, virker beskyttende mot langvarig stress og angst. Les mer på verdensdagen.no

Vær med å lage plass:
#whereverpeoplemeet