Pust sammen

5 tiltak for gode uformelle møter på hjemmekontor

Vanligvis begynner morgenen i en sofa der vi snakker om løst og fast. Verdien av å sjekke inn med kollegaene forplanter seg i løpet av dagen, og har stor betydning sosialt og medmenneskelig. Det store spørsmålet vi stiller oss nå er hvordan vi skal beholde den gode stemningen på kontoret - når vi ikke har noe kontor?

Skrevet av Pål 16.03.2020

Her er våre fem råd til å holde stemningen oppe på hjemmekontoret:

1. Start dagen med et morgenmøte

I tilfeller der det normale blir utfordret er det viktig å beholde de faste holdepunktene. Hold derfor morgenmøte som normalt på via digitale hjelpemidler. Tenk over hva du vil ha ut av møtet og hvordan du fremstår. Hvis du er stresset, vil laget ditt reagere deretter.

2. Aktiver "nye" sosiale media plattformer

Siden vi ikke har tilgang de uformelle møteplassene, er det viktig å finne nye kanaler som vil gi samme effekt. Lag en snapchat gruppe og vis at du deler samme virkelighet som kollegene dine. Del små og store øyeblikk, vi trenger alle ekstra input om dagen. På kontoret ville vi vanligvis hørt om de gode nyhetene over skilleveggen eller ved kaffemaskinen.

Masma73357

-Det handler om å opprettholde sosiale lunger i hverdagen. Når kaffemaskinen som møteplass er vekk, må vi finne andre kanaler for å holde stemningen oppe...

3. Vær åpen

Åpenhet vil i en vanskelig situasjon gi tillit. Ved å vise at din virkelighet ikke er annerledes enn deres bringer man hverandre sammen.

4. Gi tydelige beskjeder

Dette er en generell regel, men det blir enda viktigere når linjene mellom møter som er "formelle" og "uformelle" fjernes. Det blir derfor viktigere at man er tydelig når beskjeder gis og man flytter går over til en mer formell tone.

Con IV konferansestoler i et møterom Fora Form

Bruk sosiale medier som om vedkommende var i rommet med deg. Nå som du har Snapchat og Teams, gjør det til en vane å oppdatere kollegaene dine.

5. Bruk videokonferanse mye, eksempel Skype eller Microsoft Teams

I stedet for telefon, bruk video. Det å se hverandre i øynene, vise mimikk og kroppsspråk bidrar til bedre kommunikasjon. Tenk deg at vedkommende er i samme rom som deg og øv deg på det.

BONUSTIPS: KOM DEG UT!

En normal arbeidsdag begynner med å klarne hodet enten man går til bussen eller kjører til jobb. Slike avbrekk er like viktig, om ikke viktigere nå enn tidligere.

Vi håper disse tiltakene gjør at du kan beholde lagånden og det gode humøret oppe. Det er viktig ikke å miste de gode synergiene fra møteplassene fra kontoret når vi ikke ser hverandre hver dag.

Fora Form

Et effektivt arbeidsverktøy

I en hektisk hverdag tror vi at enkelhet og tilgjengelighet er to viktige punkt for arbeidsflyten. Vårt ønske er å gjøre arbeidshverdagen din mer effektiv ved å bruke Fora Form-produkter. Vi har derfor valgt å legge all informasjon om våre produkter så lett og tilgjengelig som mulig på vår nye nettside.

Skrevet av Tone 15.04.2020
Kreative utfordringer...?
Jobb sammen

Hvordan ha kreative workshops digitalt?

Kreative arbeidsprosesser krever visse forutsetninger, som likeverdige, engasjerte deltakere som møtes og utveksler ideer. Vanligvis ville det å jobbe digitalt være et forstyrrende element. I dag er dette snudd på hodet og digitale verktøy er en forutsetning for å lykkes med kreative arbeidsprosesser. Som samfunn og bedrifter klarer oss uten store ideer i noen uker, men på sikt trenger problemer gode kreative løsninger. Hvordan skal vi få de kreative hjulene i gang uten de vanlige hjelpemidlene våre og med nye digitale virkemidler? Vi har spurt en rekke ledere for kreative avdelinger hvordan de løser dette problemet.

Skrevet av Pål 31.03.2020