Spis sammen

Kantinen som møteplass

Kantinen er et av de mest arealkrevende møteplassene et bygg har og en unik mulighet til å lage en arena der mennesker kan møtes på tross av avdeling og fysisk arbeidsplass.

Skrevet av Tone 29.10.2019

Størrelsen og tilbudet kantinen eller spisearealet har, spiller selvsagt inn. I en mindre bedrift kan fellesbord gi mange gode synergier for miljø og trivsel, mens i større kantiner har sofasoner, bruk av planter og myke møbler påvirkning på trivselen i spisesonen. I noen tilfeller blir kantinen eller spisesonen at det blir selve lungen i selskapets kultur. Det kan skapes mye trivsel i denne sonen ved å legge litt ekstra innsats i møblering og ha et bevist forhold til sonens intensjon.

Flerbruks-kantinen
Kantinen er samtidig en god anledning til å gjøre tilbudet så attraktivt at arealet blir brukt mer en mellom 11.30 og 12.30. Ved å tilby frokostmåltider og barhøyde sitteplasser skaper du en møteplass for å ta en kaffe med kollegaene om morgenen. Samtidig kan arealet brukes til kundearrangement eller interne arrangement som fredagspils eller foreninger i selskapet. Dersom kantinen innredes med mindre båser kan disse også benyttes som mindre prosjektmøterom gjennom hele dagen.

Spis sammen

Senso i kantine?

Spisesoner har helt spesielle krav til funksjon. Renslighet er et slikt funksjonskrav. Nå åpner vi også for at Senso kan leveres med en avstand mellom sete og rygg for enklere renhold.

Skrevet av Pål 14.08.2020
Opplev sammen

CASE/ Åsane Kulturhus og VGS

Da Åsane bydel skulle bygge ny storstue var det viktig at denne skulle være enkel å håndtere. Nå står de to salene vi har levert ferdige til skolestart med en stol som gir enklere renhold og drift. Da stiller vi oss spørsmålet: Har vi i Fora Form sammen med vår partner Jezet bygget Norges mest innovative skyveamfi?

Skrevet av Pål 12.08.2020