Spis sammen

Kantinen som møteplass

Kantinen er et av de mest arealkrevende møteplassene et bygg har og en unik mulighet til å lage en arena der mennesker kan møtes på tross av avdeling og fysisk arbeidsplass.

Skrevet av Tone 29.10.2019

Størrelsen og tilbudet kantinen eller spisearealet har, spiller selvsagt inn. I en mindre bedrift kan fellesbord gi mange gode synergier for miljø og trivsel, mens i større kantiner har sofasoner, bruk av planter og myke møbler påvirkning på trivselen i spisesonen. I noen tilfeller blir kantinen eller spisesonen at det blir selve lungen i selskapets kultur. Det kan skapes mye trivsel i denne sonen ved å legge litt ekstra innsats i møblering og ha et bevist forhold til sonens intensjon.

Flerbruks-kantinen
Kantinen er samtidig en god anledning til å gjøre tilbudet så attraktivt at arealet blir brukt mer en mellom 11.30 og 12.30. Ved å tilby frokostmåltider og barhøyde sitteplasser skaper du en møteplass for å ta en kaffe med kollegaene om morgenen. Samtidig kan arealet brukes til kundearrangement eller interne arrangement som fredagspils eller foreninger i selskapet. Dersom kantinen innredes med mindre båser kan disse også benyttes som mindre prosjektmøterom gjennom hele dagen.

Fora Form

Møbler som varer i generasjoner

Et Fora Form møbel skal du ha glede av i mange år. Ved å følge vår kvalitets- og vedlikeholdsmanual bidrar du til å forlenge levetiden.

Skrevet av Tone 23.06.2020
Opplev sammen

CASE/ KINO NYE DEICHMAN

Deichman hadde som mål å bli Oslos nye storstue. Den 18. juni ble målet nådd. En storstue med plass til alle og en møteplass for kunnskap. En havn for likeverd og for å viske ut forskjeller i samfunnet. Bygget har ivaretatt de fleste interesser og hobbyer slik at alle skal føle seg ivaretatt. Fora Form er stolt leverandør av teleskopamfi til kinovisning både for store og små.

Skrevet av Pål 15.06.2020