Arbeidsstasjon med Knekk krakk og bord Kove stoler Fora Form
Knekk vil ta kreative workshops på alvor
Jobb sammen

Knekk vil ta kreative workshops på alvor

Fora Form har vært en av Skandinavias mest innflytelsesrike møbelprodusenter av møteplasser de siste 50 årene, og på denne måte formet måten mennesker møtes på. Dette er også forsterket av det som har vært selskapets slogan de siste 30 årene; Der mennesker møtes.

Skrevet av Tone 24.09.2019

Knekk er et verktøy for å sikre at innsikt og kunnskap blir ivaretatt i kreative workshops som Design thinking prosesser. Slike prosesser krever engasjerte og likestilte deltakere for at prosessen og resultatet skal være bra – Knekk dulter deltakerne til en god prosess.

Idèen
Produktet er et resultat av en bachelor oppgave på AHO, da studentene skulle tolke Fora Forms samspillsvisjon om å forme måten mennesker møtes på. Jon Fauske, som har fortsatt på master ved AHO, valgte å fokusere på kreative workshoper som i noen tilfeller blir innredet med lavt sittende lounge møbler uten å ta hensyn til arbeidsoppgavene i slike prosesser. “Disse typer interiører er for passive, og hjelper ikke deltakerne være aktive og engasjerte.» forklarer Jon. “Et kritisk element i en slik prosess er at alle deltakerne kan bidra aktivt og er engasjerte i arbeidet som skal gjøres. Hvis halve gruppen deltar foran ved tavlen mens resten sitter tilbakelent i hver sin fat-boy, kan viktig informasjon og innsikt bli tapt underveis i prosessen,” fortsetter Jon.

Knekk
Design thinking og andre kreative arbeidsprosesser involverer en rekke forskjellige steg som alle krever forskjellige typer engasjement fra deltakerne. Prosessens mål er å samle mest mulig innsikt og kunnskap gjennom prosessen og ende opp med, men en gjennomtenkt løsning på et problem. Dersom ikke alle deltakerne ikke er koblet på prosessen eller ikke deltar er grunnlaget for løsningen feil. Knekk krakkens to sitteflater hjelper deltakerne å bidra over bordet til de aktive stegene i prosessen, mens den horisontale delen av krakken lar brukeren sette seg opp å reflektere når prosessen krever det. Når jobben foregår vekk fra bordet kan Knekk stables og settes til side.Relaterte artikler