Auditoriet er stedet du lar deg engasjere. Stedet du føler, opplever noe spesielt eller tilegner deg kunnskap. Det er vår jobb å sørge for at disse opplevelsene blir best mulig.

Larger auditoriums are a great way to collectively relay one message. By gathering one large group it is easier to control the receivers connotation of the Message. Weather it is movies or teaching students.

Fora Form facebook event

Den 22. april lanserer Fora Form en ny auditoriestol - Arena.

Stolen tar sikte på å gjøre prosessene rundt amfier mer effektive med økt fleksibilitet og forenklet montering.

Les mer og meld deg på her.

Auditoriums are the place you get engaged. The place you feel a rush or acquires knowledge. It is our job to make sure that these experiences are the best possible.

Auditorium

Audio stoler høy rygg Fora Form 01