SEO 2

LANSERINGER

Arbeidslivet er ikke det samme som tidligere. Ny teknologi og nye vaner har endret måten vi jobber på. Å få folk til kontoret har blitt en utfordring. Plikt og krav er ikke lenger nok for å trekke folk til arbeidsplassen.
Våre lanseringer reflekterer denne endringen, for i Fora Form vet vi at mennesker skaper miljø og at miljø skaper mennesker. Det er vår motivasjon i arbeidet med å skape de store innendørsopplevelsene - der mennesker møtes.