Dwell Tind S bord pg Colonnade bord i et konferanse og pauserom
Jobb sammen

Uformelle møteplasser

Uformelle møteplasser midt i arbeidsarealet har ofte en felles funksjon med å være et sosialt samlingspunkt samtidig som uformelle internmøter og impulsive teammøter for å løse felles problemstillinger.

Skrevet av Tone 05.11.2019

Bruken av disse møteplassene avhenger av type arbeid som utføres i sonen. Her kan det være en ide å ta en vurdering etter at avdelingen har levd med sonen en stund for å sjekke om det passer for avdelingens behov og arbeidsform. Slike soner har mange positive effekter, men kan også oppfattes som støyende. En kreativ innovasjonsprosess har andre behov en andre møteplasser. Det er styrt av oppgavene som skal gjennomføres i disse sonene.

En kreativ arbeidsprosess, for eksempel «Design thinking», består av flere faser hvor man samler innsikt og ideer for å lage nye kreative løsninger på problemer som kunder eller brukere ikke vet at de trenger. Derfor er innsikten så viktig inn i prosessen og alle deltakerne er like viktige. Disse møterommene har ikke like stort behov for teknologi eller funksjon på stoler, da engasjement er viktig.

Relaterte artikler