Jobb sammen

Uformelle møteplasser

Uformelle møteplasser midt i arbeidsarealet har ofte en felles funksjon med å være et sosialt samlingspunkt samtidig som uformelle internmøter og impulsive teammøter for å løse felles problemstillinger.

Skrevet av Tone 05.11.2019

Bruken av disse møteplassene avhenger av type arbeid som utføres i sonen. Her kan det være en ide å ta en vurdering etter at avdelingen har levd med sonen en stund for å sjekke om det passer for avdelingens behov og arbeidsform. Slike soner har mange positive effekter, men kan også oppfattes som støyende. En kreativ innovasjonsprosess har andre behov en andre møteplasser. Det er styrt av oppgavene som skal gjennomføres i disse sonene.

En kreativ arbeidsprosess, for eksempel «Design thinking», består av flere faser hvor man samler innsikt og ideer for å lage nye kreative løsninger på problemer som kunder eller brukere ikke vet at de trenger. Derfor er innsikten så viktig inn i prosessen og alle deltakerne er like viktige. Disse møterommene har ikke like stort behov for teknologi eller funksjon på stoler, da engasjement er viktig.

Kreative utfordringer...?
Jobb sammen

Hvordan ha kreative workshops digitalt?

Kreative arbeidsprosesser krever visse forutsetninger, som likeverdige, engasjerte deltakere som møtes og utveksler ideer. Vanligvis ville det å jobbe digitalt være et forstyrrende element. I dag er dette snudd på hodet og digitale verktøy er en forutsetning for å lykkes med kreative arbeidsprosesser. Som samfunn og bedrifter klarer oss uten store ideer i noen uker, men på sikt trenger problemer gode kreative løsninger. Hvordan skal vi få de kreative hjulene i gang uten de vanlige hjelpemidlene våre og med nye digitale virkemidler? Vi har spurt en rekke ledere for kreative avdelinger hvordan de løser dette problemet.

Skrevet av Pål 31.03.2020
Et oppsirkulerings initiativ
Jobb sammen

Clint Cover

Det er få møbeldesignere forunt å designe kommersiell suksess og i tillegg vinne en pris for produktdesignet. Dette kan stolserien Clint designet av Atle Tveit og Lars Tornøe skryte av. Stolen vant i 2010 «Merket for god design» som deles ut av DogA, og det er solgt over 50.000 Clint stoler siden lanseringen i 2009. Nå lanserer Fora Form et Clint Cover slik at vi kan forlenge levetiden til stolene som allerede er produsert.

Skrevet av Pål 24.03.2020