Masma73357

We are wherever people meet. Where they listen, learn and feel. Meetings that create value for people and organizations.

Interaction requires multiple partners working together to create value. Fora Form's vision is "Interaction through innovation and design wherever people meet". As part of our interaction vision, we have value proposition that enables our vision and ensure that it benefits all our partners, internally and externally.


INTERACTION:


THROUGHOUT THE WHOLE VALUE CHAIN.

"Interaction requires people working together to increase the total value creation".

Ima153526

Value proposition to our retailers

Fora Form puts interaction first, this is essential for building relationship with our customers. Quality is one of our core values ​​and should be promoted at every level. We assist retailers in their day-to-day operations and enhancing skills through great interaction. We want to inspire your customers and be the most reliable supplier you have.

"Quality is one of our core values ​​and should be promoted at every level".

Masma73342

Value proposition to our partners

Fora Form, as your partner, will be collaborate and strive for long-term partnerships With close dialogue. In positive relationships, you care about each other, that's why we talk positively about our partners and expect the same in return.

"In positive relationships you talk positively about each other..."

Senso pall City stoler og Kvart bord i gul harmoni Fora Form

Value proposition to our products

Verdiløftet til våre produkter

Through Nordic design, Fora Form create engaging interaction where people meet. Our designs are inspired by Norwegian values ​​and must be adaptable to the customer's identity. The furniture is certified according to the environment, quality and ethical principles. Our designs should be a Norwegian contribution to the Nordic design heritage.

"Fora Form skal gjennom nordisk design engasjere til samspill der mennesker møtes.
Våre designprodukter er et viktig norsk bidrag inn i den nordiske designarven."

Produksjonen 2020

Verdiløftet til arbeidsmiljøet

Vi har et arbeidsmiljø som er basert på norske verdier, hvor våre ansatte blir inspirert, føler seg sett og verdsatt. Vi skal til enhver tid tilegne oss kompetanse som er naturlig innen våre fagfelt. Fora Form skal gjennom egen visjon jobbe for et godt samspill internt. Dette innebærer, men begrenser ikke, å bryte ned barrierer på tross av avdelinger, kjønn, sosial status eller stilling. Vi skal dyrke den høye takhøyden og la alle stemmer høres.

"Å bryte ned barrierer på tross av avdelinger, kjønn, sosial status eller stilling..."